DE CE ESTE IGNORATĂ TESTAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI INSTITUȚIONALIZATE?

15.05.2020

Date fiind următoarele declaraţii apărute în spaţiul public:

Avem multe centre de bătrâni, de vârstnici, de asistați neuro-psihic, multe persoane care îngrijesc acești bătrâni, multe cazuri în personalul medical. (…) Rămânem la o transmitere comunitară scăzută în populația civilă, dar avem în acest cămine instituționalizate și corpul medical o recrudescență, pe final, acum. (…) Este noua zonă roșie. În fiecare zi, noi putem evalua tot ce înseamnă focar. Fiind în zone care sunt izolate, atunci le depistăm precoce și putem să le controlăm

sursa: declarație a d.lui Nelu Tătaru, ministrul sănătăţii, la Digi 24.

DSP a refuzat testarea educatorilor izolați preventiv în centre pentru că în codul de ocupații ei nu se numesc ”îngrijitori”, deși educatorii fac activități zilnice cu beneficiarii și sunt izolați alături de ei – București. (…) Refuzul testării motivată de absența resursei bugetare (Bihor). (…) DSP a impus acoperirea costurilor de testare de către DGASPC (Cluj) sau a solicitat asumarea achitării costurilor de testare de către DGASPC în cazul declarării acestora neeligibile în programul național de sănătate publică (Argeș)

sursa: ANDPDCA
Centrul de Resurse Juridice solicită Ministrului Sănătăţii şi conducerii Institutului Naţional de Sănătate Publică şi a Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile completarea de urgenţă a Documentului CNSCBT “Definițiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)” şi a “Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)” actualizată la 14.05.2020, Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19 (paginile 5-6), astfel:

  • Modificarea punctului 10 “Persoane instituționalizate simptomatice” prin eliminarea termenului de ”simptomatic” şi reformularea ca “Toate persoanele instituţionalizate”;
  • La punctul 11, pagina 6, completarea prevederii “Personalul de îngrijire din centre rezidențiale – de 2 ori pe lună” cu “şi a personalului de asistenţă” şi reformularea ca “Personalul de îngrijire şi asistenţă din centre rezidențiale – de 2 ori pe lună” 
  • Elaborarea unor prevederi metodologice în parteneriat cu ANDPDCA pentru persoanele cu dizabilităţi şi personalul de îngrijire şi asistenţă din serviciile sociale rezidenţiale şi de zi destinate copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi.

Domnule Ministru al Sănătăţii, 

Metodologia INSP, având caracter de recomandare, este restrictivă faţă de prevederile Ordonanţei Militare nr. 8 din 9.04.2020 şi lasă la bunăvoinţa Direcţiilor de Sănătate Publică să aleagă când şi pe cine testează. 

Întrucât Direcţiile de Sănătate Publică sunt în subordinea Ministerului Sănătăţii, aveţi obligaţia de a le pune la dispoziţie resursele bugetare pentru testarea tuturor angajaţilor şi a persoanelor instituționalizate.  

De asemenea, CRJ solicită verificarea legalităţii dispunerii carantinării personalului şi rezidenţilor cu dizabilităţi din Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică din Dărmăneşti, jud. Bacău. Astfel, la data de 05.05.2020, DSP Bacău a dispus în afara mandatului legal, carantinarea angajaţilor şi a persoanelor cu dizabilităţi, fără asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru îngrijirea şi tratamentul persoanelor infectate cu COVID-19. Această măsură privativă de libertate nu putea fi dispusă de către DSP Bacău.

Încă din 25.03.2020, Centrul de Resurse Juridice a solicitat, în baza Legii nr. 544/2001,  Ministerului Sănătății [link] și Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă [link] din cadrul M.A.I., informații privind planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor, Ordinele adoptate de Ministerul Sănătății pentru pregătirea şi organizarea spitalelor pe perioada pandemiei COVID – 19, datele de contact ale persoanei responsabile în MS/CNSSU pentru asigurarea integrării măsurilor specifice destinate protecției persoanelor cu dizabilități. Ministerul Sănătății nu a dat curs solicitării nici până astăzi [link], în timp ce Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă din cadrul M.A.I. CNSSU a refuzat furnizarea unui număr de înregistrare, chiar și după solicitări telefonice repetate.

La 27 aprilie, zeci de mii de angajați urmau să intre în tura a doua în centrele pentru persoanele cu dizabilități, fără a fi fost testați în prealabil. Supraaglomerarea, condițiile de igienă precare, bolile respiratorii ale rezidenților din aceste centre, deja constituiau un motiv de îngrijorare în contextul acestei pandemii.

Prin urmare, la 25.04.2020, CRJ a transmis o Ministerului Sănătății o petiție privind includerea pe lista de prioritizare a testării a persoanelor cu dizabilități instituționalizate și a personalului aferent acestor instituții [link], dat fiind că pe 27.04.2020 urmau să între în tura a doua în centrele pentru persoanele cu dizabilități, zeci de mii de angajați fără a fi fost testați.

Prin adresa nr. 3241/28.04.2020 [link], Ministerul Sănătății a transmis CRJ că petiția „a fost transmisă către Institutul Național de Sănătate Publică, în vederea analizei aspectelor semnalate și a identificării modalităților legale de soluționare”, iar „concluziile analizei” vor fi comunicate CRJ de către INSP. La 28.04.2020, INSP a introdus în metodologia de testare personalul aferent centrelor pentru persoanele cu dizabilități.

La 29.04.2020, dat fiind numărul în creștere de focare de COVID-19 în centrele de asistență socială, CRJ a transmis o nouă petiție Ministerului Sănătății [link] prin care a solicitat dispunerea în regim de urgență testarea TUTUROR persoanelor cu dizabilități instituționalizate și nu doar a celor simptomatice, și testarea în prealabil a TUTUROR angajaților care intră în serviciile sociale de tip rezidențial, şi nu doar a personalului de îngrijire.

Prin răspunsul nr. NT 917/08.05.2020, Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății a transmis CRJ un extras din vechea metodologie de testare, din data de 16.04.2020, indicând că „conform algoritmului de testare prezentat […] atât rezidenții, cât și angajații din centrele rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, pot fi testați când devin simptomatici” [link]. Această informație este incorectă, întrucât metodologia fusese actualizată la data de 28.04.2020 pentru a include și testarea personalului DE ÎNGRIJIRE aferent centrelor pentru persoanele cu dizabilități, de două ori pe lună. Petiția CRJ a fost înaintată iar către INSP, al cărui răspuns a fost transmis CRJ de către Ministerul Sănătății la 15.05.2020 [link]:

  • În ceea ce privește includerea în metodologia de testare tuturor persoanelor cu dizabilități instituționalizate și nu doar a celor simptomatice, aceasta este ignorată în răspunsul INSP, făcându-se pur și simplu referire la metodologia deja existentă, conform căreia pot fi testate doar persoanele instituționalizate simptomatice. 
  • În ceea ce privește testarea persoanelor instituționalizate care revin în centre după o perioadă de absență (spre exemplu, după spitalizare) sau a celor care sunt admise în centre, INSP informează că se va face “recomandarea testării și acceptului în centru doar a persoanelor cu rezultate negative”. Aceasta categorie a fost introdusă în metodologia de testare la data de 14.05.2020, la punctul 9: “Persoane instituționalizate asimptomatice la internarea într-un centru rezidential sau la revenirea în centrul rezidențial din familie/unitate sanitară”.
  • În ceea ce privește solicitările CRJ privind nerestricționarea accesului la îngrijire, tratament și aparatură de specialitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în unitățile spitalicești din România pe motiv de dizabilitate intelectuală și lipsa specialiștilor în psihologie și psihiatrie, precum și privind urgentarea procesului de dezinstituționalizare, INSP transmite că acestea nu fac parte din domeniul lor de activitate

Este îngrijorător faptul că Ministerul Sănătății se sustrage furnizării unui răspuns real și responsabilității adoptării unei poziții, luării unor măsuri în privința asigurării dreptului la sănătate uneia din cele mai vulnerabile categorii de cetățeni ai săi, în condițiile în care sute de persoane cu dizabilități instituționalizate, confirmate pozitiv pentru COVID-19, sunt izolate sau carantinate în centre de asistență socială, în timp ce angajații confirmați pozitiv ai acestor centre sunt transferați în spitale.

Mai mult, păstrarea unei metodologii care exclude persoanele cu dizabilități instituționalizate atât timp cât ele sunt asimptomatice permite Direcțiilor de Sănătate Publică să efectueze doar o testare limitativă, facilitând crearea unor noi focare de COVID-19, așa cum s-a produs deja în numeroase centre: C.R.R.N. Dărmănești, jud. Bacău; C.R.R.N Sasca Mică și C.R.R.N. Costâna, jud. Suceava; etc. Amânarea testării până la apariția simptomelor în aceste centre va permite creșterea  în mod exponențial, dar evitabilă, a numărului de cazuri de infectare, mai ales în centrele mari. Metodologia de testare a INSP trebuie modificată pentru a include și persoanele cu dizabilități instituționalizate ce nu prezintă simptome. 

Pentru mai multe informații:
Georgiana Pascu, manager de program Centrul de Resurse Juridice, gpascu@crj.ro, 0729881159
Ioana Iliescu, coordonator de proiect Centrul de Resurse Juridice, ioana.iliescu@crj.ro, 0722442563