CRJ depune plângere cu privire la discriminarea rezidenților Covid-19 cu dizabilități de la Păclișa, jud. Hunedoara.

11.05.2020

UPDATE: în urma sesizării depuse de CRJ în data de 11.05.2020, cu privire la discriminarea directă a persoanelor din Centrele de Îngrijire și Asistență nr. 1,2,3 Păclișa, județul Hunedoara, CNCD a hotărât, pe 07.04.2021, că faptele sesizate NU CONSTITUIE DISCRIMIARE PE CRITERIUL DIZABILITĂȚII și apartenenței la un grup vulnerabil, căci, părțile, „din cauza condiției lor medicale psihice, au avut un comportament incompatibil cu spitalizarea și cu tratamentul specific oferit în cadrul spitalului suport Covid, neputându-se acomoda cu condițiile stricte impuse de contextul epidemiologic”.  Transportarea bolnavilor de COVID-19 înapoi în CIA cu „ambulanțe”, în condiții de „protecție specială a acestor persoane cu nevoi deosebite”, „internarea lor într-un corp de clădire” și „pregătirea personalului medical din centru de specialiști din cadrul a două spitale” nu constituie, în viziunea CNCD, îngrădire nejustificată la acces la serviciile publice de sănătate adecvate. Apreciem, cu toate acestea, opinia separată exprimată de cei 3 membrii ai Colegiului director, care afirmă că situația supusă atenției lor întrunește cele 3 elemente definitorii ale discriminării, iar „mutarea acestor persoane (nn. – instituționalizate în CIA Păclișa) la spital a reprezentat o diferențiere, persoanele aflate în situație diferită fiind tratate în mod identic”, diferențierea având la bază dizabilitatea mintală a persoanelor provenite din CIA Păclișa.
Hotărârea CNCD aici.

____________

Centrul de Resurse Juridice a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la discriminarea directă a persoanelor din Centrele de Îngrijire și Asistență nr. 1,2,3 Păclișa, județul Hunedoara confirmate cu COVID-19 prin refuzul accesului la servicii de sănătate publică pe criteriile dizabilității și al apartenenței la o categorie defavorizată (persoane instutuționalizate). 

Cadre medicale ale Spitalului Județean Deva au refuzat îngrijirea acestor pacienți, iar directorul DGASPC a făcut demersurile pentru a îi transfera înapoi în centru. În același timp, administratorul județului a declarat că „aceste persoane nu sunt compatibile cu spitalizarea„, iar reprezentanții DSP Hunedoara și prefectul județului Hunedoara au justificat transferul înapoi în centru, deși aceste autorități aveau obligația de a împiedica orice refuz discriminator de acordare a îngrijirilor de sănătate ori a serviciilor medicale şi de a se asigura că rezidenţii cu dizabilități vor fi internaţi într-o secţie spitalicească şi cu tratament şi specialişti în psihologie şi psihiatrie. 

Internarea într-un spital este cu atat mai importantă pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, deoarece acestea au probleme de sănătate complexe (cardio-respiratorii, digestive etc.), sistem imunitar afectat de medicaţia psihiatrică şi de anii petrecuţi în stabilimente de protecţie a copilului sau pentru persoane adulte cu dizabilităţi. În cazul unei desaturări rapide a plămânilor, cauzată de COVID-19, persoanele cu dizabilităţi ar trebui internate în spitalul în care pot primi tratament şi îngrijiri medicale adecvate şi adaptate în cel mai scurt timp posibil. 

Asistăm deja la o practică în gestionarea cazurilor de Covid-19 apărute în centrele pentru persoane cu dizabilități din țară. Rezidenții sunt tratați în centre, iar angajații la spital, iar criteriile pe baza cărora s-a făcut această diferențiere – în lipsa unei justificări pur medicale, tehnice – se înscriu în ceea ce legea identifică a fi discriminare pe criteriul dizabilități. Și vorbim despre drepturi absolut fundamentale, care, iată, atunci când sunt refuzate duc la decesul acestor oameni.” – Georgiana Pascu, manager de program, Centrul de Resurse Juridice.

Centrul de Resurse Juridice va urma toate căile legale disponibile pentru a obține o rezoluție în acest caz. De asemenea, CRJ are în pregătire acțiuni legale și pentru alte cazuri de discriminare documentate în perioada stării de urgență. Facem totodată apel public către angajații centrelor și familiile rezidenților să ne comunice situații pe care le asociază cu încălcări ale drepturilor acestora.

Echipa CRJ oferă asistență juridică pe aceste teme și ne puteți contacta la office@crj.ro sau tel/whatsapp: (+40) 0728 112 187.

____________
Pentru mai multe detalii:

Georgiana Pascu, manager de program
Centrul de Resurse Juridice
+40 729 881 159 / office@crj.ro